Akkurat nå kjøres det ingen tog til utlandet. På andre siden av pandemien skal de kjøres desto mer. Jernbanedirektoratets folk bruker tiden til å utrede. Du kan hjelpe dem – gjør det!

Oppdatert 18. januar 2021:
Denne bloggposten ble skrevet som forhåndsomtale av, og innspill til, Jernbanedirektoratets utredning av togforbindelsene til utlandet. Nå er direktoratets rapport Persontog til utlandet publisert. Direktoratet har også offentliggjort kundeundersøkelsen som ble gjennomført.
Du kan lese en kort oppsummering på Jernbanedirektoratets hjemmeside.

Opprinnelig bloggpost fortsetter nedenfor.

 

Her på Togbloggen er det reiseglede, råd og tips jeg helst deler. Denne gangen må du belage deg på noe helt annet. Til gjengjeld: Denne bloggposten er viktig for alle de togreisene til utlandet vi skal glede oss over senere.

Men kanskje skal vi unne oss en liten avsporing aller først? Her er bloggposten om den siste togreisen ut av landet jeg rakk før verden stengte ned:

Orker du ikke å lese videre om Jernbanedirektoratets utredning, kan du jo nøye deg med denne reprisen. Men aller helst håper jeg du bruker den som en påminnelse om a) hvor kjempefint det kan være å ta ferien med tog og b) hvor håpløst dårlig tilrettelagt togforbindelsene ut av landet til nå har vært.

Jernbanedirektoratets utredning – tog til utlandet

Høsten 2020 går Jernbanedirektoratet ut med en kundeundersøkelse. Målet er å kartlegge hvilke forbedringer den reisende trenger for å velge tog på reiser fra Norge til Sverige og videre til Danmark og kontinentet.

«Den reisende» som direktoratet vil høre fra, det er deg og meg. Et representativt utvalg blant oss vil bli kontaktet og spurt. Det er bra, og helt nødvendig for å gi jernbanemyndigheter og politikere et bedre grunnlag for beslutningene sine.

Send dine egne innspill!

Enda bedre blir det om flere av oss sender inn egne innspill basert på de erfaringene og ønskene hver og en av oss har. I tråd med god demokratisk tankegang åpner Jernbanedirektoratet for at vi alle kan bidra.

Det aller viktigste formålet med akkurat denne bloggposten er derfor å dele en e-postadresse med deg som leser Togbloggen:

Tenk gjennom hva som er det viktigste for deg: Hva skal til for at du velger tog fremfor fly neste gang du skal til Sverige, Danmark – eller videre sørover i Europa? (Og ja, vi må bli ferdig med pandemien først, men det sier seg selv.)

Skriv ned det du tenker på, og sørg for at e-posten blir sendt!

Nå får vi ting til å skje

Gjennom noen tiår har alle, også Jernbanedirektoratet, tatt det for gitt at folk velger fly på reiser ut av landet. Og slik har det jo i realiteten vært.

Nordmenn er blitt verdensmestere i utenlandsferier, og vi har tatt nesten alle reisene med fly.

Men nå skjer det noe, og det er vi – du, jeg og mange flere av oss – som sørger for at endringene langsomt kommer.

«Bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet har satt i gang en utredning som skal se på mulighetene for å bedre togforbindelsene til og fra utlandet er at interessen for slike togreiser er økende», skriver direktoratet selv i sin nettartikkel, Persontog til utlandet.

Nordisk og europeisk trend

Den økte interessen for lange togreiser er ikke et særnorsk fenomen. Trenden er nordisk og europeisk, og land som Sverige og Nederland går foran.

I sommer ga den svenske regjeringen et konkret oppdrag til svenske Trafikverket. Ambisjonen er at det senest 1. august 2022 skal gå nattog på strekningene Stockholm-Hamburg og Malmö-Brussel.

«Intresset för att resa klimatsmart ökar hos svenskarna. Allt fler vill ta tåget, både i vardagen men också på semester», skrev svenske infrastrukturdepartementet i sin pressemelding 23. juli 2020.

I løpet av sommeren ble det også kjent at Nederland har fått med seg 23 andre europeiske land, herunder Norge, på et felles initiativ for å styrke den internasjonale persontrafikken med tog.

Tilbake til fortiden

På mange måter er det fortiden vi nå er på full fart tilbake til. Noen er for unge til å huske det, andre av oss har kanskje glemt, men faktisk er det ikke så lenge siden lange europeiske togreiser var en veletablert selvfølgelighet.

Ta deg gjerne tid til å lese denne fine historiske oversikten Jernbanedirektoratet har satt opp om Persontog til utlandet i 140 år.

Historien gir oss frimodighet når vi nå skal spille inn våre ønsker og krav til fremtidens togforbindelser!

For selv om det virker som en fjern drøm i dag, har det tidligere gått direktevogner fra Oslo til Hamburg, Berlin, Milano, Paris og Moskva. Direkteforbindelsene både til Hamburg og Moskva gikk så sent som på 1990-tallet.

Fremtidens togreiser til utlandet

Også jeg har tenkt å sende inn forslag til Jernbanedirektoratets utredere, basert på mine egne erfaringer og preferanser. Og i og med at jeg nå en gang har en togblogg, legger jeg innspillene mine her.

Min liste til Jernbanedirektoratet ser slik ut:

  • God informasjon og aktiv markedsføring av tog som alternativ til fly
  • Nettbaserte billettløsninger
  • Direkteforbindelser til nordiske og andre europeiske byer
  • Nattog til kontinentet
  • Komfort og wifi om bord

Da jeg startet Togbloggen i 2015, var det jo nettopp fordi jeg trodde på togreiser som fremtidens reiseform. Først og fremst fordi det er et klimavennlig alternativ til fly, men også fordi det er en menneskevennlig måte å reise på.

God informasjon og aktiv markedsføring

Alt begynner med god informasjon som det er lett å finne!

Jeg mener derfor at Jernbanedirektoratet treffer den første spikeren på hodet når de skriver dette: «På kort sikt kan det være behov for bedre opplysningstjeneste om hvilke forbindelser som finnes i dag, og for enklere tilgang på billetter og andre reiseopplysninger.»

Det statlige selskapet Entur, som etter jernbanereformen også viderefører tidligere NSB Utland, har kompetansen. Selskapet har gjort mye for å samle og formidle informasjon om togreiser til og i utlandet. Men det er fortsatt et langt stykke igjen før informasjonen er god nok og lett nok tilgjengelig.

Imens har vi et annet statlig selskap, Avinor, som aktivt støtter opp om luftfarten med incentiver til passasjervekst, markedsføringsføringsstøtte og oppstartrabatter ved etablering av nye utenlandsruter. Har staten per i dag tilsvarende ambisjoner om å fremme tog som alternativ til fly på utenlandsreiser? Jeg spør, men tror svaret er nei.

Ett av mine ønsker er at aktiv markedsføring av tog til utlandet skal bli en prioritert oppgave. Det betyr at det må settes som politisk mål at en større andel av utenlandsreisene våre skal tas med tog, og noen må få som sitt spesifikke ansvar å bidra til at det skjer.

Nettbaserte billettløsninger

«Alle» er enige om at det må komme bedre nettbaserte billettløsninger for internasjonale togreiser, og «alle» vet samtidig at det er fryktelig vanskelig å få til.

Er det noe jeg virkelig har fått erfare som togblogger, er det at dette er selve akilleshælen. I og for seg en fordel for meg, fordi ingenting gir mer trafikk på bloggen enn mest mulig praktisk hjelp til å finne frem i billettjungelen. Det er likevel ikke slik det skal være!

Og igjen tilbake til Entur. Selskapet selger utenlandsbilletter med tog, men kun via telefon og på kundesentrene sine. Det betyr at du enten må være i en av de store byene eller ha tid til å sitte i telefonkø midt på blanke dagen for å benytte tjenesten.

«Enklere tilgang på billetter og andre reiseopplysninger» som Jernbanedirektoratet selv skriver om, må i vår tid bety nettbasert.

Og før vi kan se virkelig forbrukervennlige løsninger på nett, må togselskaper fra ulike land samarbeide på en helt annen måte enn de hittil har vist vilje til. Derfor er det europeiske samarbeidet som Nederland har tatt initiativ til, spesielt viktig. Jeg som har snoket litt i postjournalene, vet at norske samferdselsmyndigheter heldigvis har tatt dette med seg som høy prioritet inn i samarbeidet. Det gir et visst håp.

Direkteforbindelser og nattog

Det er selvfølgelig viktig at også vi i Norge får nattog til kontinentet, slik Sverige har bestemt seg for og Danmark har hektet seg på. Ulike modeller diskuteres, og alle vil de innebære et vesentlig fremskritt. Nattog er den mest effektive måten å reise langt med tog på.

Men ikke glem direkteforbindelsene på dagtid, Jernbanedirektoratet!

Nattog er ikke en reiseform som passer like godt for alle. Nattogene bør alltid være i tillegg til, ikke i stedet for, de gode togtilbudene på dagtid.

For å få «folk flest» til å se på toget som et aktuelt alternativ, tror jeg det er minst like viktig med gode dagtogtilbud til nordiske og andre europeiske byer. Aller helst direkte, men som en god nummer to: korresponderende tog som selges som én reise på én billett.

Komfort og wifi om bord

Nesten alltid er første spørsmål hvor lang tid en reise tar. Et annet spørsmål som kan være like relevant, er hvordan vi kan utnytte tiden underveis.

Stadig flere av oss kan ta med jobben på reise. Da er ikke selve reisetiden alltid så viktig, men desto viktigere er det med god mobildekning/wifi om bord – og tilbud om ekstra komfort for den som vil betale for det.

Komfort kan også være et godt stikkord for å få flere fritidsreisende over på toget. Tenk litt på det også, Jernbanedirektoratet!

Og dermed er jeg tilbake ved avsporingen jeg startet med: en reise som gikk med restaurantvogner gjennom flere europeiske land, men som startet med niste hjemmefra. Ikke ett vondt ord om norske nistetradisjoner, men tog til utlandet bør ha noe annet å by på.