Tog og klima – mer reiseglede, mindre CO2

Hvor mye CO2-utslipp sparer vi ved å velge tog i stedet for fly? Det korte svaret er: Ganske mye.

(Teksten er sist oppdatert september 2023.)

Den aller mest klimavennlige reisen er den vi ikke tar. Akkurat det trenger vi ingen kalkulator for å regne oss frem til.

Her på Togbloggen er det nå likevel feriereiser og reiseglede det handler om.

Om vi går eller sykler helt hjemmefra til neste feriemål, har vi selvfølgelig tatt et godt valg for kloden. Uansett hvordan vi ellers reiser, setter vi foten tyngre ned. Hvor stort klimafotavtrykket av en feriereise blir, vil imidlertid variere sterkt, avhengig av hvilke valg vi selv tar.

Her på denne siden viser jeg videre til en god klimakalkulator og andre kilder som gir både fakta og refleksjoner som grunnlag for å ta egne valg.

Mitt ståsted

Aller først vil jeg gjøre rede for mitt eget ståsted:

Jeg klarer ikke å slutte med å reise, men jeg har klart å endre mine egne reisevaner. Fra å være en som kjøpte flybilletter flere ganger i året, er jeg blitt en som tar feriereisene mine i Norge, Norden og Europa med tog, buss og ferge.

Togbloggen driver jeg fordi jeg har glede av reisene mine, men også fordi jeg synes det er viktig å vise at det ikke er nødvendig å velge fly hver gang.

Vi kan ikke løse klimakrisen hver for oss. Det er og blir politikerne våre som har det største ansvaret. Valgene vi selv tar, kan like fullt påvirke både politikk og marked, og sjelden står vi friere til å velge enn når vi skal kjøpe vår neste feriereise.

I boken min, «Ferie med tog – Reiseglede langs skinnene» (Cappelen Damm, 2022), har jeg skrevet det slik:

«Hver gang vi sitter foran PC’en med kredittkort og kalender for å planlegge og bestille vår neste ferie, avgir vi på sett og vis en stemme. Vi telles inn i den ene eller den andre av to grupper reisende: De som fortsetter å fly som før, eller de som etterspør en annen og «grønnere» måte å reise på. Begge er selvforsterkende sirkler av etterspørsel og tilbud.»

Sjekk denne klimakalkulatoren!

Hvor mye CO2 kommer vi til å bruke på vår neste feriereise? Hvor mye «grønnere» reiser vi om vi velger tog i stedet for fly?

De beste svarene får vi ved å sjekke en god klimakalkulator.

Jeg vil anbefale denne som er basert på forskning utført ved Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg og Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm:

Her kan vi legge inn våre egne ferieplaner og se hvordan ulike valg av reisemåte og overnatting påvirker utslippene. Og selv om denne klimakalkulatoren er svensk, kan vi legge inn norske byer og steder som startpunkt.

Vil du se nærmere på beregninger og metode bak kalkulatoren, finner du informasjonen her.

Flyet er en klimaversting

Uansett hvilke reiseplaner vi mater klimakalkulatoren med, vil vi få bekreftet det vi alle vet: Flyet er en klimaversting.

Tog i alle varianter, også de dieseldrevne, har lavere CO2-utslipp per passasjer per kilometer enn fly. Elektriske tog basert på ren fornybar energi kommer klart best ut.

For rask og oversiktlig sammenligning av ulike reiseformer, ta en titt på grafikken Framtiden i våre hender har laget med hjelp av data fra Klimatsmart semester:

Ferge og klima

Ferge fremstår ofte som et fristende alternativ, for eksempel mellom Norge og Danmark eller Tyskland. Som oversikten fra Framtiden i våre hender viser, kommer også de store fergene langt dårligere ut i klimaregnskapet enn tog.

I en artikkel med tittelen «Ferjerederiene har en stor jobb å gjøre» gir Naturvernforbundet en mer detaljert oversikt over klimaeffekten per personkilometer for reiser med de ulike fergene som går til og fra norske byer (sist oppdatert 24. mars 2023).

«Dette viser at ferjerederiene har en stor jobb å gjøre når det gjelder å kutte utslipp. Skal man på tur til Europa, og vil kutte sine utslipp mest mulig, vil tog og buss være langt bedre valg enn ferjene. Likevel vil en tur med ferje og tog, der togstrekningen utgjør en betydelig del av turen, være å foretrekke fremfor å ta med bil på ferja, eller å fly hele veien», kommenterer Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Tog er best og mest fornuftig

Er det mest miljøvennlig å ta tog? Ja, ifølge Det europeiske miljøbyrået, EEA.

I mars 2021 publiserte EEA to rapporter om motorisert transport i Europa.

Rapporten «Transport and environment report 2020. Train or plane?» har analysert alle miljøkostnader ved reiser mellom 20 par europeiske byer.

«For passenger transport, a shift from air to rail travel potentially plays a key role», står det å lese i rapporten med referanse til målet om å redusere klimagassutslippene fra europeisk transport med 90 prosent innen 2050.

På EEAs norske nettside er det så enkelt og greit oppsummert som dette:

«Vurderingen fastslår at tog er den beste og mest fornuftige transportformen, bortsett fra gåing eller sykling.»

Les hele nyhetsartikkelen «Motorisert transport: tog, fly, bil eller båt – hva er grønnest?» på EEAs hjemmeside.  

Nordmenn flyr mye

Rapporten «Utslipp til himmels» utgitt av Framtiden i våre hender (mars 2023) forteller oss at vi nordmenn flyr mye.

For eksempel flyr vi mer enn dobbelt så mye som svensker og finner. Sammenlignet med gjennomsnittet i EU flyr vi drøyt fem ganger så mye.

Samtidig fastslår rapporten at det er store forskjeller mellom oss, og særlig gjelder dette utenlandsturer.

Noen nordmenn (18 prosent) reiser sjelden eller aldri med fly til utlandet. Det store flertallet av nordmenn som reiser med fly til utlandet, tar to eller færre turer per år, mens en liten andel flyr svært ofte.

Felles for alle som flyr er dette: Hver enkelt flytur utgjør en stor andel av vårt personlige klimaavtrykk. 

Framtiden i våre hender har beregnet at forbruket i norske privathusholdninger i gjennomsnitt utgjør 7,1 tonn CO2-ekvivalenter årlig per person. Fly- og ferieturer utgjør alene 750 kg.  

For den som flyr mye, er utslippene selvfølgelig større.

«Flytransport er en del av forbruket vårt vi raskt kan gjøre noe med. De fleste av oss kan kutte ned på antallet flyturer ved oftere å velge kortreiste feriedestinasjoner, delta digitalt på jobbseminarer eller reise med tog. Det vil ha stor effekt å bare la være å bestille den neste flyreisen», heter det i rapporten fra Framtiden i våre hender.

Flytrafikken øker

Den samme rapporten fastslår at trafikkvekst er luftfartens største klimaproblem.

Det vises til at klimagassutslippene fra verdens luftfart ventes å øke med 300 prosent innen 2050 hvis ikke nye tiltak blir satt i gang.

Slik Framtiden i våre hender ser det, er luftfartens ulike klimamål og tiltak i dag for fragmenterte og svake til å utløse tilstrekkelige klimaforbedringer. Organisasjonen kommer derfor med konkrete forslag til tiltak som den mener myndighetene bør gjennomføre.

«Flytrafikk er en voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen, må vi omstille både luftfartsbransjen og våre egne reisevaner», skriver Framtiden i våre hender.

Refleksjoner om fly, tog og klima

Helt siden jeg startet Togbloggen i 2015 har jeg hatt denne siden om tog og klima, men innholdet er blitt endret og oppdatert flere ganger underveis.

Når jeg nå, høsten 2023, oppdaterer siden igjen, velger jeg å beholde lenkene til noen artikler og debattinnlegg som har vært med før. Med forbehold om at disse nå er noen år gamle, mener jeg fortsatt at refleksjonene er relevante og verd å ta med:

 • Bara de som flyger kan minska sitt flygande
  Av Jenny Stiernstedt i den svenske næringslivsavisen Dagens Industri 2. februar 2019.
 • Flyskam redder ikke kloden. Men du kan gjøre det ved å fly mindre.
  Av daværende redaktør Gard L. Michalsen i E24.no, 3. august 2019.
  «De største kuttene må komme som resultat av offensiv politikk, infrastruktur, grønn energi og ny teknologi.
  Men det ene utelukker ikke det andre. Alle kan og må gjøre noe.
  Og for mange av oss er det beste tiltaket å fly mindre.»
 • Flyfri ferie.
  Av fagsjef i Naturvernforbundet Holger Schlaupitz, Vårt Land 12. august 2019.
  «For den enkelte er det å kutte ut flyreiser noe av det viktigste en kan gjøre for å redusere sitt eget direkte bidrag til klimaendringer.»

I tillegg vil jeg fortsatt anbefale å lese artikkelen «Fakta om flygets klimatpåverkan» der den svenske journalisten og forfatteren Per Grankvist oppsummerer aktuell forskning, statistikk og politisk debatt. Artikkelen er sist oppdatert i januar 2023.

Flyferier

Det er et paradoks at denne siden om tog og klima i stor grad handler om hvor mye vi flyr og hvor stor andel flyreisene våre utgjør av vårt personlige klimaavtrykk.

Det speiler den tiden vi lever i.

Trenger du en liten påminnelse om at tidene har vært annerledes, les gjerne artikkelen «Slik ferierte vi på 70-tallet» (Statistisk sentralbyrå, 21. juli 2015).

Underveis i den historien noen av oss er gamle nok til å ha opplevd selv, er det blitt så vanlig å velge flyet på feriereiser at det til og med har satt seg i språket vårt.

«Sier vi ‘feriereise’, mener vi underforstått en reise som begynner og slutter med flytransport. Mener vi noe annet, sier vi noe annet. Da legger vi inn en presisering og sier bilferie, sykkelferie, båtferie, bussferie eller togferie.

Flyferier er det ingen som snakker om. De bare er der, som vanlige ferier som tas på den vanlige måten.»

Sitatet er hentet fra min egen bok, «Ferie med tog – Reiseglede langs skinnene».

Mindre CO2, mer reiseglede

Samtidig er det en trend i tiden at stadig flere velger å reise med tog på ferie og fritidsreiser. Togferien er fortsatt langt fra den vanligste ferieformen, men den er blitt vanligere.

Alle som velger tog i stedet for fly, kan unne seg gleden over å ha tatt et klimavennlig valg.

Veldig mange vil samtidig oppleve at den genuine reisegleden øker.

Hele resten av Togbloggen handler om nettopp det – gleden ved å reise gjennom land og landskap på den langsomme, fine måten som ingen flyferie kan gi oss.

Tog og klima: Velger vi tog som alternativ til fly reduserer vi klimagassutslippene
Tog og klima: Velger vi tog som alternativ til fly reduserer vi klimagassutslippene og øker reisegleden
Grafen viser CO2-utslipp per person for en reise med hhv fly og tog tur/retur Oslo-Malaga