Tog og klima – toget er et godt valg for alle som vil reise mer klimavennlig! 

Hvor mye CO2-utslipp sparer vi ved å velge tog i stedet for fly når vi skal ut og reise? Det korte svaret er: Ganske mye.

(Teksten er sist oppdatert januar 2021.)

Den aller mest klimavennlige reisen er den vi ikke tar. Akkurat det trenger vi ingen kalkulator for å regne oss frem til. Hvor mye CO2-utslipp en reise fra A til B faktisk forårsaker, er det vanskeligere å finne eksakte tall for. Det vil alltid være mange forutsetninger som påvirker utslippstallene for en reise. For eksempel hvor mange som sitter i den bilen, det flyet, den bussen eller det toget vi reiser med, og ikke minst hva slags drivstoff vi bruker. Et dieseldrevet tog har større utslipp enn et elektrisk tog. Kommer elektrisiteten fra et kullkraftverk, har også det elektriske toget mer klimaavtrykk å svare for.

Vi vet alle hvor lett det er å havne på en «flyferie». Flybilletter er enkle å kjøpe og ofte billige. Tenker vi oss ikke om, blir det en ny flytur også på neste ferie.  

Men akkurat dette vet vi nå mer enn nok om til å kunne ta noen bevisste valg: Flyet er klimaverstingen!

To gode nettsider for oversikt over tog og klima

Med tillatelse fra Framtiden i våre hender (FIVH) gjengir jeg her på denne siden en enkel illustrasjon som sier noe om CO2-utslipp (per passasjer per kilometer) fra fly, tog og andre transportformer. På FIVHs hjemmeside står det mer om hvilke forutsetninger som ligger bak tallene.

For den som vil se nærmere på klimagassutslippene fra ulike former for feriereiser, anbefaler jeg også klimakalkulatoren på den svenske nettsiden Klimatsmart semester (lansert 30. mai 2018).

Enten vi nøyer oss med det store bildet eller dykker dypere i tallene og ser på ulike forutsetninger, står vi igjen med samme hovedkonklusjon: Skal vi ut og reise, og må vi bruke motor for å komme dit vi skal, er toget et godt klimavalg. 

Den store klimaguiden – boken som oppsummerer

I 2020 kom det ut en bok som på en enkel og god måte samler tilgjengelig klimakunnskap mellom to permer. «Den store klimaguiden» er skrevet av Thomas Horne, utgitt på Forlaget Press og belønnet med Brageprisen 2020 i Åpen klasse.

Her finner vi praktiske hverdagsråd for det meste, og når det kommer til feriereisene våre, er konklusjonene klare:
«Ikke overraskende er fly verstingen…» (side 115)
«Tog er i særklasse den mest klimavennlige erstatningen for fly» (side 105)

Les mer om boken på forlagets hjemmeside

Eksisterende jernbane kontra nye skinner

Så lenge vi snakker om å flytte reiser fra luften og ned på eksisterende jernbane, er konklusjonen klar: Tog er et klimavennlig alternativ til fly.

På nettsiden Tiltak.no, der Transportøkonomisk institutt (TØI) i samarbeid med andre forskningsmiljøer og Statens vegvesen samler kunnskap om effekten av miljøtiltak, kan vi lese dette om høyhastighetstog (HTH):

«HHT er blitt framstilt som en klimamessig suksess i mange land, og det er også vitenskapelig anerkjent at HHT er et “mye mindre forurensende transportmiddel” enn fly og bil (Campos og de Rus 2009). Per personkilometer bruker jernbanen mindre energi. I tillegg kan energi for jernbane komme fra fornybar elektrisitet, noe som gir mindre utslipp av CO2-ekvivalenter per energienhet.»

Bygging av nye høyhastighetslinjer for tog har imidlertid en betydelig klimakostnad. Som det vises i den samme artikkelen, kan det derfor gå lang tid før en nybygd jernbanestrekning gir positiv klimaeffekt.

Les hele artikkelen «Høyhastighetstog for lange distanser» av TØI-forskerne Stefan Flügel og Askill Halse (2013).

Ferge, tog og klima

For mange er det et aktuelt alternativ å starte togferien i Europa med ferge fra Norge. Mens vi venter på (og jobber for) bedre togforbindelser mellom Oslo-Göteborg-København-Hamburg, er dette ofte et enkelt og behagelig alternativ.

Men hva med CO2-utslippene fra ferger?

Også disse tallene vil variere mye, avhengig av blant annet hvor mye gods fergene frakter i tillegg til passasjerer. Naturvernforbundet (5. juli 2019) har laget en oversikt over gram CO2-utslipp per personkilometer med de ulike passasjerfergene som går fra Norge til Sverige, Danmark og Tyskland.

Konklusjonen fra Naturvernforbundet er for det første at fergerederiene har en stor jobb å gjøre når det gjelder å kutte utslipp. Tog og buss er langt mer klimavennlige alternativer enn ferge. Samtidig fastslår de i denne gjennomgangen at en kombinasjon av ferge og tog der togreisen utgjør en vesentlig del av den totale reisen, er bedre enn både bilferie og fly for den som ønsker å kutte klimagassutslippene sine mest mulig.

Tog heller enn fly – kan vi gjøre en forskjell?

«Flyene går uansett. Mitt valg betyr ikke noe fra eller til.» Slik har jeg selv trøstet meg med å tenke, og slik vil jeg tro noen fortsatt tenker.

Men noe er i ferd med å skje nå. Stadig flere innser at de valgene hver og en av oss tar, faktisk betyr noe. Ikke bare for vår egen samvittighets skyld, men også i en større sammenheng.

«Bara de som flyger kan minska sitt flygande,» skrev Jenny Stiernstedt i den svenske næringslivsavisen Dagens Industri 2. februar 2019.

I «Den store klimaguiden» (Forlaget Press, 2020) sier Thomas Horne det så enkelt og brutalt som dette (side 91): «Et annet fantastisk argument som dukker opp iblant er at «flyene går jo uansett». Det enkle svaret på det er selvsagt at nei, det gjør de ikke. Bortsett fra de subsidierte innenriksrutene i grisgrendte strøk nord og nordvest i dette landet vil flyselskapene minutiøst følge etterspørselen. Øker den, setter de opp flere avganger og større fly, synker den, blir det færre avganger.»

Og nå som kunnskapen øker og stadig flere tar klimabevisste valg, vet hver og en av oss at vi ikke er alene om å påvirke etterspørselen i en ny retning.

Flyskam og togskryt

«Flygskam» ble kåret til årets nyord i Sverige i 2018. Alle har vi fått med oss at det heter «flyskam» på norsk og at dette begrepet preget mediebildet også her hjemme gjennom 2019 og frem til mars 2020, da koronapandemien satte alle vanlige reisevaner på vent.

Ute i verden har store medier merket seg både «flygskam» og det mer positivt ladede «tågskryt» som to skandinaviske begreper som har vært med på å endre folks reisevaner. Se for eksempel «Why ‘flight shame’ is making people swap planes for trains», bbc.com, 10. september 2019.

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters 4. september 2019 sa lederen i den internasjonale flybransjeorganisasjonen IATA, Alexandre de Juniac, at «flyskam-bevegelsen» er den alvorligste trusselen mot flyindustrien i Europa nå og at den trolig vil spre seg til andre deler av verden. 

Så kom pandemien. Mange fly ble satt på bakken, og noen flyselskaper fikk mer enn nok med å overleve denne krisen.

Må du virkelig fly? Hilsen KLM

Når dette skrives (januar 2021), vet vi fortsatt ikke når pandemien er over og reiserestriksjonene opphevet.

Det vi vet, er at klimakrisen fortsatt må håndteres også når koronapandemien er over. Og fortsatt er dette sitatet fra et av verdens største flyselskaper, KLM, relevant:

«Derfor må vi tenke oss om før vi flyr. Går det for eksempel an å ta toget i stedet? Kan vi holde en videokonferanse i stedet for å dra på jobbreise? Feriere hjemme i stedet for å reise til andre siden av jordkloden?» Slik ordla altså KLM seg i en annonse i Aftenposten 28. september 2019 under tittelen «Må du virkelig?»

Og det er jo akkurat dette som er spørsmålet: Må vi fly hele tiden? Svaret hver enkelt av oss gir, har betydning. I mellomtiden har pandemien dessuten tvunget oss til å erfare at endringer KLM pekte på høsten 2019, faktisk lar seg gjennomføre.

Mer om fly og klima

Flyreiser er ikke noe hele verdens befolkning holder på med. Fritidsreiser med fly er det fortsatt bare en liten del av klodens befolkning som har råd til.

Vi som har råd, svir til gjengjeld av helt urimelig mye CO2 på nettopp flyreiser.

Ny statistikk publisert i rapporten “The global scale, distribution and growth of aviation: Implications for climate change” av Stefan Gössling og Andreas Humpe i 2020 viser at verdens flyselskaper står for utslipp på én milliard tonn CO₂ i året. Rapporten fastslår samtidig at bare 11 prosent av verdens befolkning reiste med fly i 2018, og kun 4 prosent reiste til andre land. Selv i de rikeste landene er det et flertall som ikke reiser med fly i det hele tatt. For omtale av rapporten, se «Jetsetterne» står for halvparten av flyutslippene», nrk.no, 20. november 2020.

Da er vi igjen tilbake til dette poenget: Det er vi som flyr, som må endre vanene våre om utslippene fra luftfarten skal gå ned.

En som har tenkt og regnet ut fra dette perspektivet, er den svenske journalisten og forfatteren Per Grankvist. Han har gjort det til sin spesialitet å gå i dybden på dagsaktuelle temaer.

I utgangspunktet tenkte han som så mange andre: Hva er greia, egentlig? Hvis flyreiser står for en så liten andel av verdens totale utslipp (beregnet til under to prosent), hva er det da å mase om?

I en artikkel om flyets klimapåvirkning konkluderer han med at det ut fra individets perspektiv ikke finnes noen andre valg som «så snabbt och enkelt kan minska ett klimatavtryck som att sluta flyga».

Les hele artikkelen «Fakta om flygets klimatpåverkan» (publisert januar 2018, oppdatert juli 2019) om du er interessert i mer kunnskap om fly og klima. 

Beina på jorda

Ønsker du å redusere eget klimaavtrykk gjennom å fly mindre og vil du samtidig møte andre som forplikter seg til det samme? I så fall bør du gjøre deg kjent med organisasjonen Beina på jorda, stiftet i oktober 2020.

Fly, tog og klima – hva venter vi på?

Her på Togbloggen.no er det feriereiser og reiseglede det handler om. Med det utgangspunktet kan toget ofte være det beste valget enten vi tenker på klimaet – eller ikke.

Vi kan få oppleve så mye mer når vi reiser langs bakken enn når vi bare kjøper oss transport med et fly for å komme fort frem. Mange av oss kjenner også en helt annen glede og ro underveis når vi reiser på den langsomme måten – gjennom skiftende landskaper, til nye byer og over landegrenser.

Så hva venter vi på?

For den enkelte av oss er det ingen grunn til å vente. Mange av oss kan begynne her og nå. Daværende redaktør Gard L. Michalsen i E24.no skrev 3. august 2019 en leder som etter min mening fortsatt står seg som en god oppsummering: «Flyskam redder ikke kloden. Men du kan gjøre det ved å fly mindre.»

Samtidig bør vi engasjere oss for å få bedre togtilbud og en politikk som faktisk legger til rette for mer klimavennlige reisevaner.

«Debatten om flytrafikken er viktig. Det skaper et press om å legge bedre til rette for alternative reisemåter. Det håper jeg politikerne vil lytte til,» skriver fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet i innlegget «Flyfri ferie», verdidebatt.no, 12. august 2019.

Mye kan gjøres for å legge bedre til rette for tog som alternativ til fly, og noe av det krever politisk vilje og vedtak. 

Men mens vi venter på – og jobber for – endringer i politikken, tar vi hver dag våre egne valg. Schlaupitz sier det slik: «For den enkelte er det å kutte ut flyreiser noe av det viktigste en kan gjøre for å redusere sitt eget direkte bidrag til klimaendringer.»

Tog og klima: Denne oversikten viser CO2-utslipp per passasjer per kilometer for ulike reisemåter.
Denne oversikten ble publisert på Framtiden i våre henders Facebook-side 19. april 2016, og er gjengitt her med tillatelse fra FIVH.