Konduktøren på nattoget fra Paris tar muntert farvel med oss i lille Elna.

Konduktøren på nattoget fra Paris tar muntert farvel med oss i lille Elna.