Foto fra en togtur sørover i Europa utenom sesong.

Foto fra en togtur sørover i Europa utenom sesong.