Kanalbroene i Trollhättan har det travelt med å slippe båttrafikken gjennom. Her Klaffbron med Scandic Swania Hotell i bakgrunnen.

Kanalbroene i Trollhättan har det travelt med å slippe båttrafikken gjennom. Her Klaffbron med Scandic Swania Hotell i bakgrunnen.