Parkeringsplassen ved Amsterdam C består av sykler.

Parkeringsplassen ved Amsterdam C består av sykler.