Dagens kontor om bord på ferjen fra Holyhead til Dublin./Todays office on board the ferry from Holyhead to Dublin.

Dagens kontor om bord på ferjen fra Holyhead til Dublin./Todays office on board the ferry from Holyhead to Dublin.