Et korps spiller for oss på vei ut fra Contemporary History Museum i Moskva.

Et korps spiller for oss på vei ut fra Contemporary History Museum i Moskva.