Bildet viser gammelt og nytt i Moskva, fra Park Zaradye.

Bilde tatt i Park Zaradye i Moskva.