Den store, nyanlagte parken Zaryadye. Her er flora fra Russlands fire geografiske soner – tundra, steppe, skog og våtmark – samlet i et moderne parkanlegg med paviljonger, amfiteater og spisesteder.

Den store, nyanlagte parken Zaryadye. Her er flora fra Russlands fire geografiske soner – tundra, steppe, skog og våtmark – samlet i et moderne parkanlegg med paviljonger, amfiteater og spisesteder.