Har vi klart å komme oss til Tivoli i København, er mye gjort! Herfra tar vi toget videre til Hamburg.

Har vi klart å komme oss til Tivoli i København, er mye gjort! Herfra tar vi toget videre til Hamburg.