Foto av to softis på en strand - illustrasjon til bloggpost om billig togferie sommeren 2022.

Foto av to softis på en strand – illustrasjon til bloggpost om billig togferie sommeren 2022.