Konsert i pianobaren om bord i Blå Tåget.

Konsert i pianobaren om bord i Blå Tåget.