Svaberg på Käringön, merket med anvisning til badeplasser.