Slitu stasjon slik den var på 1920-tallet. (Bildet er frigitt for bruk og hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.)

Slitu stasjon slik den var på 1920-tallet. (Bildet er frigitt for bruk og hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling.)