Den gangen Slitu stasjon ble brukt som "mjølkerampe" var trafikken større, og ved stasjonen lå det en staselig landhandel. (Bildet er frigitt for bruk og hentet fra Nasjonalbibliotekets bildearkiv. Fotograf O. Skarbø.)

Den gangen Slitu stasjon ble brukt som «mjølkerampe» var trafikken større, og ved stasjonen lå det en staselig landhandel. (Bildet er frigitt for bruk og hentet fra Nasjonalbibliotekets bildearkiv. Fotograf O. Skarbø.)