Like ved Slitu stasjon ligger Sletner naturreservat, et urskogpreget lavinelandskap som vi kommer til ved å følge en grusvei langs jernbanelinjen i retning Mysen.

Like ved Slitu stasjon ligger Sletner naturreservat, et urskogpreget lavinelandskap som vi kommer til ved å følge en grusvei langs jernbanelinjen i retning Mysen.