Direktetog fra Oslo S hit til Hamburg Hauptbahnhof? I dag er det en ønskedrøm for mange av oss. Jernbanedirektoratet minner i sin historiske oversikt om at det var en realitet så sent som på 1990-tallet.

Direktetog fra Oslo S hit til Hamburg Hauptbahnhof? I dag er det en ønskedrøm for mange av oss. Jernbanedirektoratet minner i sin historiske oversikt om at det var en realitet så sent som på 1990-tallet.