Bergensbanen - nasjonalskatt på anbud høsten 2019.

Bergensbanen – nasjonalskatt på anbud høsten 2019.