Bergen sett fra Fløifjellet en solblank søndag i august.

Bergen sett fra Fløifjellet en solblank søndag i august.