Om bord på "Mimara" mot Salzburg. Når kaffen endelig kommer, serveres den på ordentlig vis.

Om bord på «Mimara» mot Salzburg. Når kaffen endelig kommer, serveres den på ordentlig vis.