Eksempel på utsikt fra et norsk fjerntog. Dette er fra Bergensbanen i mai.

Eksempel på utsikt fra et norsk fjerntog. Dette er fra Bergensbanen i mai.