Legzira Beach i Sør-Marokko med det vidgjetne holet i fjellet. Her var opphavleg to, men det eine rasa saman for nokre år sidan.

Legzira Beach i Sør-Marokko med det vidgjetne holet i fjellet. Her var opphavleg to, men det eine rasa saman for nokre år sidan.