En blid ku på Vitensenteret Innlandet, Gjøvik.

En blid ku på Vitensenteret Innlandet, Gjøvik.