Tertittoget! (Utlånt av Norsk jernbanemuseum. Foto: Mette Larsen.)

Tertittoget! (Utlånt av Norsk jernbanemuseum. Foto: Mette Larsen.)