Vi som tar Inter City 2229 fra Kiel, kan sitte rolig gjennom den hektiske påstigningen på Hamburg Hauptbahnhof. Vi er allerede om bord!

Vi som tar Inter City 2229 fra Kiel, kan sitte rolig gjennom den hektiske påstigningen på Hamburg Hauptbahnhof. Vi er allerede om bord!