Kort avstand fra Kielfergen til jernbanestasjonen og lett å finne frem.

Kort avstand fra Kielfergen til jernbanestasjonen og lett å finne frem.