Den italienske eventyrbyen Portmeirion i Nord-Wales.

Den italienske eventyrbyen Portmeirion i Nord-Wales.