Frivillige spar kull og får opp dampen på Ffestiniog Railway, Wales.

Frivillige spar kull og får opp dampen på Ffestiniog Railway, Wales.