Så fornøyd blir man når man kjører i Pullman-vogn gjennom Wales!

Så fornøyd blir man når man kjører i Pullman-vogn gjennom Wales!