Interrail eller ikke interrail? Svaret avhenger ikke minst av hvor mye vi har tenkt å reise og hvor fleksible vi vil være.

Interrail eller ikke interrail? Svaret avhenger ikke minst av hvor mye vi har tenkt å reise og hvor fleksible vi vil være.