Vindelälven sett fra Inlandsbanan.

Vindelälven sett fra Inlandsbanan.