Foto tatt om bord på Glacier Express.

Foto tatt om bord på Glacier Express.