40 minutters benstrekk på Hønefoss, mens lokomotivet skifter kjøreretning.

40 minutters benstrekk på Hønefoss, mens lokomotivet skifter kjøreretning.