En 1. klasse-vogn i et gammelt NSB-tog, som nå benyttes av Historiske togreiser.

En 1. klasse-vogn i et gammelt NSB-tog, som nå benyttes av Historiske togreiser.