"Fra Valdresbanen" står det også på dette postkortet, og også dette er hentet fra Narvesens hjemmeside.

«Fra Valdresbanen» står det også på dette postkortet, og også dette er hentet fra Narvesens hjemmeside.