Folk og fugler fotografert fra Strömbron i Stockholm sentrum.

Folk og fugler fotografert fra Strömbron i Stockholm sentrum.