Gårder med torvtak like irrgrønne som engene rundt. Fotografert fra Dovrebanen.

Gårder med torvtak like irrgrønne som engene rundt. Fotografert fra Dovrebanen.