Alle som har prøvd å fotografere fra tog, vet at det er en tålmodighetsprøve. Mye kratt!

Alle som har prøvd å fotografere fra tog, vet at det er en tålmodighetsprøve. Mye kratt!