The Hill 1125 i Oppdal - slapt navn, fin utsikt.

The Hill 1125 i Oppdal – slapt navn, fin utsikt.