Sommergondol fra Oppdal skisenter - snarvei til fjells.

Sommergondol fra Oppdal skisenter – snarvei til fjells.