Kjøreledningene over Lillehammer stasjon - et slikt foto en kan finne på å ta når en står på en stasjon og vente på et tog.

Kjøreledningene over Lillehammer stasjon – et slikt foto en kan finne på å ta når en står på en stasjon og vente på et tog.