Snøhetta, 2286 moh, leker gjemsel på dette bildet, men bak skyene er dette Norges høyeste fjell utenfor Jotunheimen. (Foto tatt på tilbaketuren, i litt annet vær enn de andre bildene.)

Snøhetta, 2286 moh, leker gjemsel på dette bildet, men bak skyene er dette Norges høyeste fjell utenfor Jotunheimen. (Foto tatt på tilbaketuren, i litt annet vær enn de andre bildene.)