Lokaltog på Jærbanen, sett fra Den gamle Jærbanen.

Lokaltog på Jærbanen, sett fra Den gamle Jærbanen.