Slike bilder som dette kan en ta fra Glacier Express når en finner fotografens «luksus-luke» – et vindu som lar seg åpne.

Slike bilder som dette kan en ta fra Glacier Express når en finner fotografens «luksus-luke» – et vindu som lar seg åpne.