Snøsmelting sett fra Bergensbanen.

Snøsmelting ved Finse, sett fra Bergensbanen.