Krøderen sett fra Bergensbanen.

Krøderen sett fra Bergensbanen.