Skiføre i oppløsning - sett fra Bergensbanen.

Skiføre i oppløsning – sett fra Bergensbanen.