Jeg prøvesitter NSBs "barnebusiness" over Saltfjellet.

Jeg prøvesitter NSBs «barnebusiness» over Saltfjellet.