Langs Nordlandsbanen kommer fotomotivene tett. Dette bildet er tatt like etter avgang fra Bodø.

Langs Nordlandsbanen kommer fotomotivene tett. Dette bildet er tatt like etter avgang fra Bodø.